Doelstellingen - Nehob.nl

Ga naar de inhoud
Over Nehob

Doelstellingen

De vereniging NEHOB heeft zich als doel gesteld de individuele en collectieve belangen te behartigen van de Hindoeouderen in het algemeen en haar leden in het bijzonder.

De Nehob streeft onder meer naar de verbetering van de materiële, geestelijke, culturele, sociale en gezondheidspositie van de Hindoe ouderen.

De Nehob staat voor :
      
     A. Het behartigen van de belangen van de Hindoe Ouderen
     B. Lotgenotencontact
     C. Voorlichting en Informatie
     D. Samenwerking met andere landelijke en/of locale  Ouderenorganisaties


De activiteiten van NEHOB zijn erop gericht een bijdrage te leveren aan de participatie en ontplooiing van Hindoeouderen in de multiculturele samenleving.


Terug naar de inhoud