2015 - Verslag Landelijke Contactdag 14 juni 2015 - Nehob.nl

Ga naar de inhoud
Over Nehob > Archief

Contactendag NEHOB op 14 juni 2015: Wat is keukentafelgesprek in het Hindi?

Ruim 750 Hindoestaans-Surinaamse ouderen kwamen zondag 14 juni 2015 naar Rijswijk voor de jaarlijkse contactendag van de Nederlandse Hindoe Ouderen Bond (NEHOB). Deze stond ditmaal in het teken van de veranderingen in de zorg. NEHOB vindt het belangrijk de ouderen hierin op weg te helpen. De dag vormde de opmaat naar voorlichtings- en gespreksbijeenkomsten in de regio’s.

NEHOB-voorzitter Sekhar Bissessur leidt het thema in: “De landelijke contactendag is vooral een dag van plezier en ontmoeting. Maar het is ook een gelegenheid om serieuze zaken te bespreken. Er verandert veel in de zorg. Ook de Hindoestaanse ouderen moeten daarvan weten en beseffen wat dat voor hen betekent. Zo lang mogelijk thuis blijven wonen, dát is de boodschap. Voor de Hindoestaanse ouderen is dat vanzelfsprekend. Maar wat komt er allemaal bij kijken in deze tijden van verandering? Natuurlijk verwachten we veel hulp van onze kinderen. Maar zij hebben het druk. Soms is er ondersteuning van buitenaf nodig. Hoe regelen we dat dan? Wat is mogelijk?”

Opmaat
Een film van OHM (Stichting Organisatie voor Hindoe Media) neemt de kijkers mee in het verhaal van een oudere Hindoestaanse man die voor zijn vrouw heeft gezorgd tot aan haar dood. Maar nu maken de kinderen zich bezorgd: kan hij nog wel voor zichzelf zorgen? De meningen lopen uiteen. Het maakt mooi duidelijk hoe het vaak in families gaat. Wat zijn de echte behoeften van vader? Kan hij zelf bepalen hoe het verder met hem gaat?

Den Haag
Karsten Klein, als wethouder in Den Haag verantwoordelijk voor ouderenzorg, geeft een korte uitleg over de visie van de gemeente op de grootste Hindoestaanse gemeenschap van Nederland. Hij wil werken aan een stad waar ouderen zelfstandig en vitaal oud kunnen worden. Er zijn zorgen, natuurlijk. De cijfers wijzen bijvoorbeeld uit dat 33% van de ouderen een beperking ervaren. Het aantal ouderen met depressie en gevoelens van eenzaamheid stijgt. De gemeente Den Haag neemt zijn verantwoordelijkheid en heeft hard gewerkt om zorg en ondersteuning te continueren.

Doolhof
In een hilarisch toneelstuk laten Rita Dielbandhoesing-Raghoebarsing, Sita en Linda Soekoe zien welke misverstanden kunnen ontstaan in een keukentafelgesprek. Als je van elders komt en de Nederlandse taal niet zo goed machtig bent – zoals veel Hindoestaanse ouderen – dan is het keukentafelgesprek een doolhof van moeilijke woorden en lastige vragen. Hoofdpersoon is een oudere Hindoestaanse dame die slecht ter been is geworden en graag af en toe met een busje ergens naartoe gaat. Op de vraag hoe het staat met de mobiliteit van mevrouw, antwoordt ze: “Jazeker, ik heb een mobiel.” Als het gaat over het huishouden, begrijpt mevrouw niet wat ze moet doen. Moet ze haar huis vasthouden? Vervoer op maat is helemaal een onbekende term. “Is er iets met de vloermat? Ik wil gewoon een busje!” Moraal van het verhaal: vertel eerlijk hoe het met je gaat. Maak het niet mooier dan het is. En wees je bewust van het belang van het keukentafelgesprek. Gelukkig eindigt de ontmoeting toch nog goed. Bij het afscheid groet de Wmo-medewerker in het Hindi. Hij vertelt dat hij heeft gezien dat mevrouw inderdaad grote moeite heeft met lopen. En dan is er opeens toch een zeker vertrouwen bij mevrouw: “Oh, ja, deze mijnheer doet goed werk!” (bekijk hier het filmpje).

Bewegen en sporten
Tot slot maakt Rabin Baldewsing zijn opwachting. Hij is als wethouder in Den Haag onder meer belast met wijkaanpak en sport. Baldewsing is medeoprichter van NEHOB. Hij draagt de ouderen een warm hart toe. Hij heeft een voorstel: “Ik hoop dat wij deze dag volgend jaar niet hier beginnen, maar ergens op een sportveld, waar wij eerst goed sporten en daarna hier komen. Bewegen en sporten is voor iedereen belangrijk in het kader van de veranderende zorg en eigen verantwoordelijkheid.”

Na al deze afwisselende informatie is het tijd voor eten en mooie culturele optredens. Want het gezamenlijke culturele erfgoed moet wel worden gevierd op zo’n dag als deze. Moe, gesterkt en versterkt keren de Hindoestaanse ouderen aan het einde van de dag weer huiswaarts.

Bron: Zorgverandert.nl

Terug naar de inhoud