Oranje Fonds keurt fondsaanvraag voor ouderenproject goed - Nehob.nl

Ga naar de inhoud
Over Nehob > Archief

Oranje Fonds keurt fondsaanvraag voor ouderenproject goed

Ons aanvraag samen door bemiddeling van Noom met Hans Krikke en mevr. H. Bassa  genaamd "Bloemkool  met masala"; een ontmoet- en doe-groep door ouderen en voor ouderen, dat in samenwerking met de stichting Samen wonen en Samen leven om de professionele trainingen en ondersteuning te verzorgen in Huis van de wijk in Slotervaart Noord, is door Oranjefonds geaccordeerd. Dus er is voor het  bestuur van NEHOB in regio Amsterdam en Omstreken  en SW-SL werk aan de winkel.

Het project richt zich in eerste instantie op vitale ouderen uit de buurt met een gevarieerd programma middels een wekelijkse bijeenkomst voor ca. 15 personen. Er zal een trekkersgroep gevormd worden door gemotiveerde en vooral vitale ouderen. Na een training zullen zij  als begeleiders en vertrouwenspersonen fungeren voor de ouderen. Het project is behalve voor Hindoestanen, ook voor buurtbewoners met andere achtergronden en culturen.  Getracht zal worden  om steeds  in groepen van 15 ouderen hun te proberen middels activiteiten uit hun isolement te halen.

Een ander onderdeel, waarvoor het project ingediend is,  is een 'train de trainingsprogramma' voor 50 plussers. De bedoeling hiervan is dat zij getraind worden om zelf in hun eigen wijken en regio's activiteiten te organiseren voor ontmoet en doe-groepen. Voor deze training wordt een werkboek, een DVD op basis van de ervaringen van 1ste trekkersgroep gemaakt. Hierdoor kan de na een gedegen training de opgedane kennis/werkvormen en expertise als model dienen voor andere afdelingen van NEHOB  en andere wijken in Amsterdam.
Hierbij is ook  bijzondere inspanning  en samenwerking vereist van de verschillende organisaties die in Huis van de wijk participeren.

De Nehob is het Oranjefonds zeer dankbaar om dit project mogelijk te maken. De beschikking  komt via Noom en Nehob zal verder zorgdragen voor de uitvoer van het project en de besteding van de toegekende  € 14000,- conform de projectomschrijving en de gestelde doelen.  Uiteraard is inspanning van ons allen vereist om dit project tot een succes te maken, waarbij vooral de onzichtbare ouderen in beeld te brengen en te betrekken bij activiteiten. De Nehob rekent op uw ondersteuning!

Veel dank aan u allen die dit tot nu toe mogelijk hebben gemaakt.

Nyamad Moenna
Regio Amsterdam en Omgeving.

Terug naar de inhoud